_____

coups de
coeur...
_____

 

 Classement par genre
  

romans classiques
romans contemporains

romans policiers

regards étrangers

bandes dessinées

essais, culture japonaise


  
Auteurs japonais
 

ABE Kôbô
AKAGAWA Jiro
DAZAI Osamu
EDOGAWA Ranpo
ENDÔ Shûsaku
HIRAIDE Takashi
IKEZAWA Natsuki
INOUE Yasushi
ISHIDA Ira
ISHIGURO Kazuo
ITOYAMA Akiko

KAKUTA Mitsuyo
KAWABATA Yasunari
KAWAKAMI Hiromi
KIRINO Natsuo
KIRISHIMA Kazuhiro

KOIKE Mariko
KUROSAWA Kiyoshi
MATAYOSHI Eiki
MATSUMOTO Seicho
MATSUOKA Takashi
MISHIMA Yukio
MIYABE Miyuki
MORI Ogai

MURAKAMI Haruki

MURAKAMI Ryû

MURASAKI Shikibu

NAKAZAWA Keiji
NOSAKA Akiyuki
OGAWA Yôko
SHIGERU Mizuki
SÔSEKI Natsume
TANIGUCHI Jirô
TANIZAKI Junichirô
TSUGE
TSUJI Hitonari
WATAYA Risa
YAMAMURA Misa
YOKOMIZO Seishi
YOSHIDA Shuichi
YOSHIMOTO Banana
YOSHIMURA Akira
YU Mir

Auteurs non japonais

BACKER Sara
BANNEL Cedric
BEILLEVAIRE Patrick

BERNHEIM Nicole
BERQUE Augustin
BOILET Frédéric

BOUVIER Nicolas
CHUNG Ook
FLEURY Christian
HAYDER Mo
HEARN Lafcadio
KASSILE Yann
KNEALE Matthew
MALECOT Claude
MOEBIUS
NOTHOMB Amélie
PELLETIER Philippe
PINQUIE Jean

RICHIE Donald
RIVOLIER Dominique
WHITE Kenneth42 rue Breteuil 13006 Marseille tel. 04.91.41.84.02                                                                                                                                              © afjm